Vi ønsker velkommen til årsmøte 2018

Årsmøte 2018 er satt til onsdag 27. februar, kl. 18.00.

Årsmøte 2018 er satt til onsdag 27. februar, kl. 18.00

Sted vil være klubbens klubbhus, adresse Sportsveien 25, Sandefjord

DAGSORDEN

1.     Godkjenne de stemmeberettigede.

2.     Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3.     Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

4.     Behandle Sandefjord Ballklubbs årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

5.     Behandle Sandefjord Ballklubbs regnskap i revidert stand.

6.     Behandle forslag og saker.

7.     Fastsette medlemskontingent.

8.     Vedta Sandefjord Ballklubbs budsjett

9.     Behandle Sandefjord Ballklubbs organisasjonsplan.

10.  Foreta følgende valg:

a.     Leder og nestleder. Leder velges for 1. år. Nestleder velges for 2. år.

b.     4 styremedlemmer og 1 varamedlem. Styremedlemmene velges for 2. år.

Varamedlem for 1. år

c.     Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.

d.     2 revisorer

e.     Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd Sandefjord Ballklubb har representasjonsrett.

f.      Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem. Valgkomiteen velges for 2. år.

g.     Fem medlemmer til klubbens råd. Klubbens råd velges for 2. år.

h.     Merkekomite bestående av to medlemmer. Merkekomiteen velges for to år.

i.      Tre medlemmer til hytteutvalg. Hytteutvalg velges for to år.

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. Valgene i de ulike gruppene skal foretas på en slik måte at ikke hele komiteer / utvalg skiftes ut samtidig. Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret.

Spørsmål kan rettes til styrets leder, Jon Anders Halvorsen, på e-post: leder@ballklubben.no

Vi viser til klubbens lover §6, §7, §8, §13, §14, §15 og §16, som omhandler stemmerett, valgbarhet, kontingent og  årsmøte og årsmøtets oppgaver.

Klubbens lover finner du her!

Stemmerett krever gyldig medlemskap.

For å ha stemmerett på årsmøte, tillater vi oss å minne om at man må ha vært medlem i klubben i minimum 1. måned og ikke skylde klubben kontingenter.            

                                                   

Vi ønsker velkommen til årsmøte.

Styret

Sandefjord Ballklubb

 

Klubbhuskalender


 
 

NyheterDagens kamper

 

Grasrotandelen

Sosiale Medier

Innlogging

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift