Sandefjord Ballklubb

Leie klubbhuset

Leie klubbhuset

Sandefjord Ballklubb tilbyr utleie av klubbhuset til private arrangementer.

Fasiliteter:

Storstua, inkludert kjøkken, sitteplass / oppdekning til 70 personer.
​Klubbstua, sofagruppe for 16 personer.

​Utleiekontrakt må være utfylt og signert før utleie.

Kontaktperson: Bjørn Folvik, tel. 93 26 59 22, e-post: booking@ballklubben.no
 

Beskrivelse / Pris – ikke medlem                                                                                                                             

Storstua: kveld, ukedag (mandag – torsdag), kl. 18.00 – 24.00

Kr. 500,-

Storstua: helg halv, fredag kl. 16.00 – lørdag kl. 12.00

Kr. 2 500,-

Storstua: helg halv, lørdag kl. 16.00 – søndag kl. 12.00

Kr. 2 500

Storstua: helg hel, fredag kl. 16.00 – søndag kl. 12.00

Kr. 3 500,-

Klubbstua: leies kun ut i helg, sammen med Storstua

Kr. 500,-

 

Beskrivelse / Pris – medlem av Sandefjord Ballklubb

Storstua: kveld, ukedag (mandag – torsdag), kl. 18.00 – 24.00

Kr. 400,-

Storstua: helg halv, fredag kl. 16.00 – lørdag kl. 12.00

Kr. 1 750,-

Storstua: helg halv, lørdag kl. 16.00 – søndag kl. 12.00

Kr. 1 750,-

Storstua: helg hel, fredag kl. 16.00 – søndag kl. 12.00

Kr. 2 500,-

Klubbstua: leies kun ut i helg, sammen med Storstua

Kr. 400,-

 

Utstyr

Prosjektor og lerret i Storstua

Inkludert

Enkelt musikkanlegg i Storstua

Inkludert

PA med mikser og mikrofon

500,-

Trådløst nettverk

Inkludert

 

 

 


REGLEMENT FOR LEIE AV LOKALER I SANDEFJORD BALLKLUBBS KLUBBHUS

1. Leietaker er ansvarlig for ro og orden i henhold til politivedtekter for Sandefjord Kommune.

2. Utleier og leietaker skal skrive leieavtale på eget skjema. 

3. Leiepris er inklusiv utvask av lokalene. Betaling skjer til konto 7166 05 79189 senest fem – 5- virkedager før leiedato. 

4. Leietaker er økonomisk ansvarlig for skader på lokaler og utstyr som voldes i tidsrommet leietaker benytter lokalene. Leietaker skal straks melde eventuell skade til utleier.  

5. Ansvarlig leietaker skal være minst 25 år, og har ansvar for henting og disponering av nøkkel etter avtale med utleier. Ved tap av utlevert nøkkel stilles leietaker økonomisk ansvarlig for eventuelt bytte av lås i anlegg eller deler av dette. 

6. All bruk av rusmidler er forbudt med følgende unntak: Ved sluttede private selskaper (for eksempel bryllup, bursdagsselskap) kan det nytes alkohol, forutsatt at deltakerne selv har med seg drikkevarer. I slike tilfeller er det ikke tillatt å selge alkohol.  Private, samt lag eller organisasjoner som ønsker å servere eller selge alkohol, må søke om ambulerende skjenkebevilling. Slik søknad sendes til Sandefjord kommune på eget skjema som fås ved henvendelse til kommunen.  Det er ikke tillatt for personer under 18 år å drikke alkohol på huset 

7. Arrangementer skal være avsluttet senest kl. 02.00. Vis hensyn til naboene, hold vinduene lukket ved spilling av musikk. Unngå støy utenfor i forbindelse med røykepauser og avslutning av arrangementet.  

8. Overnatting er ikke tillatt.  

9. Dersom leietaker skal benytte Klubbens audiovisuelle utstyr, skal dette avtales på forhånd. Det er egen rubrikk for dette i leieavtalen.  Leietaker er ansvarlig for utstyret, og for at det brukes slik det er ment å brukes. Ved feil / uansvarlig bruk, kan leietaker bli stilt økonomisk ansvarlig for utstyr som blir ødelagt.

10. Utleier er uten ansvar for eiendeler som leietakerne mister. 

11. Når lokalene forlates må leietakeren forsikre seg om at alle vinduer og dører er forsvarlig låst. 

12. Røyking er ikke tillatt inne.  

13. Leietaker plikter å gjøre seg kjent med husets rømningsveier, og til enhver tid vite hvor mange som er tilstede. Maksimum tillatt antall personer er

14. Rydding / vasking: 

a. All medbrakt mat/drikkevarer, pynt og søppel skal ryddes og fjernes fra Klubbhuset av leietaker senest kl. 12.00 påfølgende dag. Gulvene skal være feid og klar for utvask. 

b. Bord, stoler og øvrig inventar skal settes tilbake slik det stod da man ankom lokalet.  

c. Evt. knust servise / skader skal meddeles utleier skriftlig innen kl. 12.00 påfølgende dag.  

15. Ved avbestilling senere enn en uke før bestilt leieforhold, blir leietakeren krevet for 50% av avtalt leiebeløp. 

Ved leie av lokaler i kontortid, og på kveldstid i mandag til torsdag, må leietaker påregne aktivitet i andre deler av huset.

 

 

 

                                                                                                                      

 

Sandefjord Ballklubb | Postboks 17, 3201 Sandefjord | Sportsveien 25, 3224 Sandefjord
Org. nr. 969 977 966 | Klubb nr. 070 600 016
E-post:
post@ballklubben.no | Web/support: web@ballklubben.no

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift