Sandefjord Ballklubb

Politiattest

Politiattest
SANDEFJORD BALLKLUBB KREVER POLITIATTEST!  

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen tredde i kraft 1. januar 2009.

I Sandefjord Ballklubb blir ordningen håndtert på følgende måte:

I Sandefjord Ballklubb skal alle personer over 15 år, som, lønnet eller ulønnet, utfører eller skal utføre oppgaver for klubben som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, vise frem politiattest.

Representanten har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Merk at:
     - Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget.
     - Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til klubben.
​       Sandefjord Ballklubb skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming

Les mer om politiattest hos Norges Idrettsforbund her!

All du trenger å vite om politiattester, skjemaer ol., finner du her!


Elektronisk søknad:
Søknad om Politiattest kan gjøres elektronisk av alle med MinID, BankID, BankID på mobil,
Buypass ID på smartkort, Bypass ID i mobil, eller Commfides - uansett alder.

Mer informasjon om fremgangsmåten og link til elektronisk søknasskjema, finner du her.

For å kunne søke om politiattest, må du fylle ut skjemet "Bekreftelse på formål". Last det ned her!
​Dette skjemaet er delevis utfylt fra klubben, og signert. Du fyller inn ditt navn, fødselsdato, og dato.
​Bruk blokkbokstaver (store bokstaver). Skjemaet skal lastes opp ifm søknaden.

Er du under 18 år, må foresatt signere skjemaet sammen med deg.


Manuell søknad:

Har du ikke mulighet til å søke elektronsik, kan du sende søknad med post. 

Mer informasjon om fremgangsmåten for en manuell søknad, finner du her.

For å kunne søke om politiattest, må du fylle ut skjemet "Bekreftelse på formål". Last det ned her!
​Dette skjemaet er delevis utfylt fra klubben, og signert. Du fyller inn ditt navn, fødselsdato, og dato.
​Bruk blokkbokstaver (store bokstaver). Skjemaet skal lastes opp ifm søknaden.

Er du under 18 år, må foresatt signere skjemaet sammen med deg. 


Ansvarlig for Politiattester i Sandefjord Ballklubb er:

Ken Bjørntvedt Olsen
E-post: adm@ballklubben.no
Telefon: 98 47 84 41

Se klubbpolicy her!
​Se instruks for politiattest-ansvarlig her!

Oppdatert 05. juli 2017

 

 

Sandefjord Ballklubb | Postboks 17, 3201 Sandefjord | Sportsveien 25, 3224 Sandefjord
Org. nr. 969 977 966 | Klubb nr. 070 600 016
E-post:
post@ballklubben.no | Web/support: web@ballklubben.no

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift