Sandefjord Ballklubb

Sportslig utvalg

Sportslig utvalg
  Om sportslig utvalg  
 

Sportslig utvalg skal gi styret faglig innspill og ta ansvar for klubbens daglige, sportslige aktiviteter. Styret i Sandefjord Ballklubb har gitt sportslig utvalg mandat til å planlegge og gjennomføre de arbeidsoppgavene, administrativt og sportslig, som fremgår. Utvalget skal være premisseleverandør med hensyn til strategiske spørsmål innenfor de faglige / sportslige områdene

De viktigste oppgavene:

•Utarbeide Sportsplan som skal godkjennes av Styret.
•Rekruttere/engasjere trenere og lagledere til alle lag i klubben.
•Registrere alle klubbens lag og påse at sekretæren i Styret melder på lagene til Fotballkretsen for seriespill.
•Informere alle trenere om klubbens skoleringsplan for spillerne i aldersbestemte klasser.  
•Etablere og gjennomføre trenerforum for lagene.
•Legge opp til ferdighetsmerkeprøve for alle lag.
•Anbefale cuper for ulike alderstrinn i klubben.
•Fordele baner for trening og kamp i forståelse med park og  idrettsetaten i Sandefjord kommune.
•Fordele treningstider både for inne- og utesesongen for alle lag i SB.
•Ute også for SF i samarbeid med trener i SF. 
•Være Materialansvarlig for hele klubben 

Leder for utvalget velges av generalforsamlingen for to år av gangen og inngår i Sandefjord Ballklubbs styre. Det er ingen forutsetning at utvalgets medlemmer er foreldre til barn i klubben eller er medlemmer av Sandefjord Ballklubb. De som blir med i Sportslig utvalg anmodes om å melde seg inn i klubben.

Utvalget sitter i årsmøteperioden og konstituerer seg selv. Målgruppen for Sportslig utvalg er først og fremst lagledere og trenere i klubben, men kan også omfatte spillere og foreldre-kontakter. Eksternt er Vestfold Fotballkrets og øvrige fotballklubber sentrale aktører som Sportslig utvalg skal ha gode relasjoner til.

 
  Utvalgets sammensetning  
 
Navn Telefon E-post Oppgaver
      Sportslig Leder
Enric Vallès Prat   vallesprat@gmail.com Trenerkoordinator ungdom
Samir Saric 96 81 82 63 samir.saric@ballklubben.no Trenerkoordinator barn
Alexander Gabrielsen 98 28 09 02 alexander.gabrielsen@ballklubben.no A-lags trener
Knut Skofteland 40 06 47 01 solberggaard@hotmail.com Trener barnefotball
Vegard Rachløw 93 63 14 05 vegar_1988@hotmail.com Trener barnefotball
       

SU møter 19 mars, 16 april, 14 mai, 11 juni                                                                                                                                                                          Oppd. mars  2018

 

Sandefjord Ballklubb | Postboks 17, 3201 Sandefjord | Sportsveien 25, 3224 Sandefjord
Org. nr. 969 977 966 | Klubb nr. 070 600 016
E-post:
post@ballklubben.no | Web/support: web@ballklubben.no

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift