Sandefjord Ballklubb

Arrangementsutvalg

Arrangementsutvalg
  Informasjon
 

Styret har gitt arrangementkomiteen i oppgave å gjennomføre ulike ikke-sportslige aktiviteter. Utvalget skal forestå det praktiske arbeidet med å tilrettelegge og gjennomføre aktiviteter som skal bidra til klubbens inntekter, herunder kiosksalg, lotterier og lignende.

Leder for utvalget velges av generalforsamlingen for to år av gangen og inngår i Sandefjord Ballklubbs styre. Øvrige medlemmer har minimum 1 års funksjonstid.

Utvalget skal holde kontakt mot samarbeidspartnere utenfor klubben i forbindelse med de aktiviteter som utvalget har ansvar for å tilrettelegge. Spesielt nevnes Sandefjord Fotball og leverandører av varer og tjenester i forbindelse med kiosksalg.

Oppgaver:
Kiosksalg på Sandefjord Fotballs hjemmekamper. Utvalget har ansvar for å tilrettelegge alt kiosksalg på hjemmekampene til Sandefjord Fotball.Utvalget fordeler kioskvaktene på de ulike lagene i Ballklubben og sender ut innkalling til foreldrekontaktene for videre fordeling.

Kiosksalg under Sandarcupen I samarbeid med Sandar IL, stiller SB med kiosk under Sandarcupen i august. Sandar sender ut informasjon og gjør avtaler med SBs arrangementutvalg.

Kiosksalg under andre arrangementer i samråd med arrangementsansvarlig.

                                                                                     

 

  Arrangementsutvalg 2016
  Navn Telefon E-post Oppgaver
 

 

     
  Medlem
Bjørn Folvik
 
932 65 922 bhara-fo@online.no Komplett
         
         

 

 

Sandefjord Ballklubb | Postboks 17, 3201 Sandefjord | Sportsveien 25, 3224 Sandefjord
Org. nr. 969 977 966 | Klubb nr. 070 600 016
E-post:
post@ballklubben.no | Web/support: web@ballklubben.no

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift