Sandefjord Ballklubb

Sportslig utvalg

Sportslig utvalg
RELATERTE NYHETER
Årets siste trenerforum
  Informasjon
 

Sportslig utvalg skal gi styret faglig innspill og ta ansvar for klubbens daglige, sportslige aktiviteter. Styret i Sandefjord Ballklubb har gitt sportslig utvalg mandat til å planlegge og gjennomføre de arbeidsoppgavene, administrativt og sportslig, som fremgår. Utvalget skal være premisseleverandør med hensyn til strategiske spørsmål innenfor de faglige / sportslige områdene

De viktigste oppgavene:

•Utarbeide Sportsplan som skal godkjennes av Styret.
•Rekruttere/engasjere trenere og lagledere til alle lag i klubben.
•Registrere alle klubbens lag og påse at sekretæren i Styret melder på lagene til Fotballkretsen for seriespill.
•Informere alle trenere om klubbens skoleringsplan for spillerne i aldersbestemte klasser.  
•Etablere og gjennomføre trenerforum for lagene.
•Legge opp til ferdighetsmerkeprøve for alle lag.
•Anbefale cuper for ulike alderstrinn i klubben.
•Fordele baner for trening og kamp i forståelse med park og  idrettsetaten i Sandefjord kommune.
•Fordele treningstider både for inne- og utesesongen for alle lag i SB.
•Ute også for SF i samarbeid med trener i SF. 
•Være Materialansvarlig for hele klubben    

Leder for utvalget velges av generalforsamlingen for to år av gangen og inngår i Sandefjord Ballklubbs styre. Det er ingen forutsetning at utvalgets medlemmer er foreldre til barn i klubben eller er medlemmer av Sandefjord Ballklubb. De som blir med i Sportslig utvalg anmodes om å melde seg inn i klubben.

Utvalget sitter i årsmøteperioden og konstituerer seg selv. Målgruppen for Sportslig utvalg er først og fremst lagledere og trenere i klubben, men kan også omfatte spillere og foreldre-kontakter. Eksternt er Vestfold Fotballkrets og øvrige fotballklubber sentrale aktører som Sportslig utvalg skal ha gode relasjoner til.

 

 

  Sportslig utvalg 2016/2017
  Navn Telefon E-post Oppgaver
 

Sportslig leder
Bengt Ivar Lie

92 47 77 63 sportslig@ballklubben.no  
 

Trener koordinator (ungdom 13-19)
 

     
 

Trenerkoordinator (barn 6-12)
Samir Saric

96 81 82 63 samir.saric@ballklubben.no  
 

Medlem
Ken Bjørntvedt Olsen

98 47 84 41 ken@adgruppen.no  
 

Medlem
Bjørn Lydersen

90 01 96 30 bjorn.lydersen@dnb.no  
 

Medlem
Knut Skofteland

40 06 47 01 solberggaard@hotmail.com  
 

Medlem
Sven Arne Svendsen

40625610 tesasven@online.no  

 

 

Sandefjord Ballklubb | Postboks 17, 3201 Sandefjord | Sportsveien 25, 3224 Sandefjord
Org. nr. 969 977 966 | Klubb nr. 070 600 016
E-post:
post@ballklubben.no | Web/support: web@ballklubben.no

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift