Sandefjord Ballklubb

Styret

Styret
Sandefjord Ballklubb styresammensetting 2019
Ønsker du kontakt med styret, eller har en sak til et styremøte, kan du kontakte styret på post@ballklubben.no eller et av styremedlemmene direkte.


Styreleder
Morten Gran


Telefon: 90 65 31 95
E-post: morten.gran@grans.no
Nestleder
Thomas Bjørnstad
Styremedlem
Merete Sand
Hundsrødlia 21
3241 Sandefjord
Telefon: 91 68 15 80
E-post: post@ballklubben.no
Styremedlem
Fred Haugland
Moveien 102c
3221 Sandefjord
Telefon: 94 86 69 39
E-post: fhaugland69@gmail.com
Varamedlem
Jon Anders Halvorsen
Odinsvei 15
3216 Sandefjord
Telefon: 95 76 03 47


Datoer for 2019 ...

Alle styremøtene avholdes på klubbhusets møterom.

Har du en sak du ønsker styret skal ta opp, kan den sendes på epost til post@ballklubben.no

For at klubben skal fungere er det mange ulike oppgaver som må gjennomføres. Det er Styret som skal drive klubben ut fra de retningslinjer som er gitt av klubbens lover og lovlig fattede Årsmøtevedtak. Styret består av fire faste medlemmer og et varamedlem. Formannen velges for et år av gangen, øvrige medlemmer for to år. De enkelte styremedlemmenes oppgaver framgår av organisasjonskartet.

Sandefjord Ballklubb er en breddeklubb hvor det sportslige skal gå hånd i hånd med sosiale aktiviteter. Styret skal derfor sørge for å utarbeide planer som sikrer et akseptabelt sportslige aktivitetsnivå og at det iverksettes sosiale aktiviteter. Videre må styret sørge for at inntektsnivået i klubben er i samsvar med aktivitetsnivået det legges opp til. En viktig del av dette arbeidet er å motivere medlemmer og andre støttespillere til å bidra med å utføre oppgavene i henhold til fastlagte planer, rammer og normer.

Styret utarbeider saksliste med underlagsdokumenter og forslag til budsjetter for Årsmøtet som er klubbens høyeste organ.Oppdatert mai 2019


 

Sandefjord Ballklubb | Postboks 17, 3201 Sandefjord | Sportsveien 25, 3224 Sandefjord
Org. nr. 969 977 966 | Klubb nr. 070 600 016
E-post:
post@ballklubben.no | Web/support: web@ballklubben.no

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift