Sandefjord Ballklubb

Styret

Styret
  Styresammensetting Sandefjord Ballklubb 2017
  Ønsker du kontakt med styret, eller har en sak til et styremøte, kan du kontakte styret på post@ballklubben.no eller et av styremedlemmene direkte.

 

  Navn       Adresse                 Kontaktinfo                   Oppgaver       
  Styreleder
Jon Anders Halvorsen
Odinsvei 15               
3216 Sandefjord
Telefon:  95 76 03 47                                       
E-post:   jon.halvorsen@sfjbb.net
                                            
         
  Nestleder
Ulf E. Andersen
Frøyas vei 15
3216 Sandefjord
Telefon:  90 01 98 30
E-post:    uffe@live.no
 
         
  Styremedlem
Bengt Ivar Lie
Sportsveien 16E
3224 Sandefjord
Telefon:  92 49 77 63
E-post:   sportslig@ballklubben.no
Sport
         
  Styremedlem
Cecilie Rødne Skalleberg
Nyveien 22
3282 Kvelde
Telefon:  45 49 09 62
E-post:    cecilie.rodne.skalleberg@gmail.com
 
         
  Styremedlem
Knut Skofteland
Solbergveien 71
3232 Sandefjord
Telefon:  40 06 47 01
E-post:    solberggaard@gmail.com
Utvikling
         
  Styremedlem
Fred Haugland
Moveien 102c
3221 Sandefjord
Telefon:  94 86 69 39
E-post:    fhaugland@online.no
Anlegg
         
  Styremedlem
Merete Sand
Hundsrødlia 21                  
3241 Sandefjord
Telefon:  91 68 15 80                                         
E-post:   leder@ballklubben.no
 
         
  Varamedlem
Øystein Aadne Syvertsen
Maries vei 13
3244 Sandefjord
Telefon:  90 18 45 38
E-post:    oystein.syvertsen@sfjbb.net
 

 

  Styremøter 2017
 

Torsdag 6. april, kl. 19.00
Onsdag 3. mai, kl. 18.00
Onsdag 31. mai, kl. 19.00
Tirsdag 20. juni, kl. 19.00

Alle styremøtene avholdes på klubbhusets møterom.
​Møter for høsten 2017 settes på siste styremøte før sommeren.

 

For at klubben skal fungere er det mange ulike oppgaver som må gjennomføres. Det er Styret som skal drive klubben ut fra de retningslinjer som er gitt av klubbens lover og lovlig fattede Årsmøtevedtak. Styret består av seks faste medlemmer og et varamedlem. Formannen velges for et år av gangen, øvrige medlemmer for to år. De enkelte styremedlemmenes oppgaver framgår av organisasjonskartet.

Sandefjord Ballklubb er en breddeklubb hvor det sportslige skal gå hånd i hånd med sosiale aktiviteter. Styret skal derfor sørge for å utarbeide planer som sikrer et akseptabelt sportslige aktivitetsnivå og at det iverksettes sosiale aktiviteter. Videre må styret sørge for at inntektsnivået i klubben er i samsvar med aktivitetsnivået det legges opp til. En viktig del av dette arbeidet er å motivere medlemmer og andre støttespillere til å bidra med å utføre oppgavene i henhold til fastlagte planer, rammer og normer.

Styret utarbeider saksliste med underlagsdokumenter og forslag til budsjetter for Årsmøtet som er klubbens høyeste organ.Oppdatert mars 2017

 

 

Sandefjord Ballklubb | Postboks 17, 3201 Sandefjord | Sportsveien 25, 3224 Sandefjord
Org. nr. 969 977 966 | Klubb nr. 070 600 016
E-post:
post@ballklubben.no | Web/support: web@ballklubben.no

 

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift